tại SAO không thể mua may mắn trên Internet?

Lý do: luật pháp và quy định hạn chế\nTheo luật và quy định của nước ta, việc phát hành và bán vé số đều bị kiểm soát chặt chẽ. Hiện nay, phúc âm chỉ được phép bán qua các cửa hàng dưới đường dây, không được phép bán trên mạng. Để đảm bảo công bằng và an toàn cho xổ số, để ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp như gian lận và rửa tiền.

Cơ sở pháp lý

Điều khoản quản lý xổ số 17 quy định rằng các cơ quan phát hành xổ số phải bán xổ số thông qua các cửa hàng thực tế. Các đơn vị và cá nhân không được bán xổ số mà không có sự cho phép của cơ quan phát xổ số.

Rủi ro tiềm ẩn

Bán may mắn trên mạng mang lại những rủi ro tiềm ẩn sau:

Gian lận: những kẻ bất hợp pháp có thể dùng hệ thống mạng để làm giả thông tin xổ số, lừa đảo người mua.

Rửa tiền: tội phạm có thể sử dụng bán may mắn trên mạng để rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.

Trẻ vị thành niên tham gia: bán may mắn trên Internet dễ dàng vượt qua giới hạn tuổi, dẫn đến trẻ vị thành niên tham gia vào cờ bạc.

Giám sát khó khăn

Quản lý bán may mắn trên mạng là khó khăn hơn. Bởi vì công nghệ mạng nặc danh và xuyên địa phương, rất khó để có thể điều chỉnh hiệu quả việc bán vé số trực tuyến, có thể dẫn đến thị trường xổ số hỗn loạn và tần suất lừa đảo.

Kết luận

Để đảm bảo sự công bằng và an ninh của xổ số xổ số, ngăn ngừa gian lận, rửa tiền và các hành vi bất hợp pháp khác, luật pháp của trung quốc cấm bán may mắn trên mạng. Những người chơi nhạc chỉ có thể mua các món quà qua các cửa hàng dưới đường.

Nhãn:

FuCai

Bán hàng trực tuyến

Luật pháp và quy định

Rủi ro tiềm ẩn

Giám sát khó khăn