giá trị trực tuyến là một chỗ ngồi?

Đối với khách thường xuyên, việc kiểm tra trực tuyến đã trở thành một dịch vụ phổ biến cho phép bạn kiểm tra trước khi đến sân bay. Trực tuyến thường cung cấp tùy chọn chọn chỗ ngồi, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

lợi ích của việc trực tuyến

Giá trị trực tuyến mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

Tiết kiệm thời gian: trực tuyến sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian xếp hàng để kiểm tra tại sân bay.

Chọn chỗ ngồi: nhiều hãng hàng không cho phép bạn chọn chỗ ngồi trong khi kiểm tra trực tuyến để tiện lợi cho bạn và bạn đồng hành du lịch.

Dịch vụ đặc biệt: trực tuyến thường cho phép bạn áp dụng cho các dịch vụ đặc biệt trước, chẳng hạn như hành lý hoặc hỗ trợ người tàn tật.

tất cả các giá trị trực tuyến được cung cấp một chỗ ngồi?

Không phải tất cả các hãng hàng không đều cung cấp dịch vụ chọn chỗ trên mạng. Một số hãng chỉ cung cấp tùy chọn này cho các chuyến bay hoặc mức giá vé cụ thể. Đây là một số hướng dẫn mà các hãng hàng không cung cấp cho các chỗ ngồi trên mạng:

Các hãng hàng không cung cấp một chỗ ngồi trên Internet: united airlines, delta, southwest airlines

Các hãng hàng không không cung cấp trực tuyến giá trị lựa chọn: jetblue, spirit airlines, biên giới airlines

làm thế nào để xem chính sách trực tuyến của các hãng hàng không

Để kiểm tra xem hãng hàng không của bạn cung cấp một chỗ ngồi trực tuyến, xin vui lòng truy cập trang web của họ hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng.

kết luận

Giá trị trực tuyến là một dịch vụ tiện lợi cho phép bạn kiểm tra trước khi đến sân bay. Không phải tất cả các hãng hàng không đều cung cấp tùy chọn này, mặc dù nhiều hãng hàng không cung cấp chỗ ngồi cho máy tính trực tuyến. Kiểm tra chính sách của hãng hàng không trước khi trực tuyến là rất quan trọng để xác định bạn có đủ điều kiện để chọn chỗ ngồi không.

Nhãn hiệu: trực tuyến, chỗ ngồi, hãng hàng không, du lịch, tiện lợi